Mathias - 2009-12-18 11:45:21

Czyli kompendium wiedzy dla dyslektyków.


CZĘŚĆ I - ORTOGRAFIA

Pisownia wyrazów z "ó"

"ó" piszemy:
-w dopełniaczu l. mn. rzeczowników  rodzaju męskiego
-w końcówkach -ów, -ówna, ówka
wyjątki: zasuwka, skuwka
-na początku wyrazów bardzo rzadko
- gdy wymienia się na "o","e" lub "a":

Pisownia wyrazów z "u"

literę "u" piszemy
- w wielu przyrostkach typu: -uch, -uga, -ulec, -un, -unek, -ur, -us, -uszek, -uszka, -utki:
- w kocówkach czasowników -uję, -ujesz, -uje, -uj(tu jest parę wyjątków)

Pisownia wyrazów z "ż"

"ż" piszemy
- gdy wymienia się na g, z, ź, s, dz, h:
-w końcówkach -aż, -eż rzeczowników rodzaju żeńskiego:
Wyjątki: twarz, macierz
-po literach l, ł, n, r:
-w partykule -że:

Pisownia wyrazów z "rz"

"rz" piszemy
-gdy wymienia się na r:
-po spółgłoskach p, b, g, t, d, k, g, ch, j, w:
Wyjątki: kształt, bukszpan, kszyk (ptak), pszenica, pszczoła, gżegżółka, piegża
UWAGA! W formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników po wyżej wymieniowych głoskach piszemy sz
-w przyrostkach -arz, -erz.

Pisownia wyrazów z "ch"

"ch" piszemy
-gdy wymienia się na sz:
mucha - muszka, piechota - pieszo, ruchomy - ruszać, blacha - blaszka
- prawie zawsze na początku(wyjątków jest sporo) i zawsze końcu wyrazów (wyjątki: druh, Boh)

Pisownia wyrazów z "h"

"h" piszemy
-gdy wymienia się na ż, z, dz:
-wyjątkowo na początku wyrazów
hipoteza, heroizm, hipika, historia, handel, herbata, hańba, hardy.
-w wyrazach rozpoczynających się od hiper-, hipo- oraz hydro-:
Coś ode mnie: Niestety, większość wyrazów z ,,h" trzeba zapamiętać, bo nie ma na nie zasad. Tylko niewielka część podlega regułom.
Jeśli chodzi o resztę liter z problemami ort., to także mają mnóstwo wyjątków. Ale najprostsze wyrazy podlegają tym zasadom więc nie ma problemu.

(Na podstawie: www.dyktanda.info)

rejent koszalin katalog seo kantor rzeszów płyty ABS torby papierowe z nadrukiem www.owczarki-niemieckie.com.pl tantra dla kobiet Poznań